Aminoasitler

                    Prodem Süper 5 li içerisinde bulunan Aminoasitler, bitki bünyesinde mikro besinlerin emilimi ve tasınması daha kolay hale getirir ve hücre zarı geçirgenliğine olan  etkisi nedeniyle bitki içine nufuz edererek büyümeyi hızlandırır. L-Glycine ve L-Glutamik Asit, çok etkili selat ajanları olduğu bilinmektedir.

 

Proteinlerin yapı taşlarını oluşturan moleküllere Aminoasit denir
Aminoasitlerin peptit bağlarıyla uç uca eklenmesiyle oluşturdukları kısa polimer zincirler "peptid", uzun polimer zincirler ise "polipeptid" veya "protein" olarak adlandırılırlar. Hücre içerisinde ribozomlar, mRNA moleküllerini kalıp olarak kullanarak aminositleri uç uca ekleyerek proteinleri sentezlerler

 

Bitkilerde  Aminoasitlerin Başlıca Görevi

(Büyümeyi teşvik eder, meyve kalitesini artırır, meyve olgunlaşmasına yardımcı olur.)

 

• Stres Direncine Etkisi
Düşük nem,yüksek sıcaklık, don zararı, sel vb ürünün kalitesini etkileyecek olumsuzluklara direnç sağlar

 

• Fotosentez Etkisi
Bitki gelişimi için fotosenteze ihtiyaç duyar. Fotosentezi için yüksek derecede önemli olan klorofil konsantrasyonunu artırmak için yardımcı olur. Bu sayede bitkiler yemyeşil kalırlar

 

• Stomalara etkisi

Stomalar  gaz alışverişini kontrol eden hücresel yapılardır. Stomalar  bitki dengesi, makro ve mikro besin emilimi gerçekleştirir.  Stomaların açılması, dış etkenler (soğuk, nem, sıcaklık ve tuz konsantrasyonu) ve iç faktörler (amino asitler konsantrasyonu, abcisic asit vb) tarafından kontrol edilir.

 

• Şelat Etkisi

Amino asitler Mikrobesin elementleri için mükemmel bir  selat maddesidir. Mikrobesinler ile birlikte uygulandığında, bitki bünyesinde mikro besinlerin emilimi ve tasınması hızlandırarak kolaylaştırır. Hücre zarı geçirgenliğine olan  etkisi nedeniyle. L-Glycine ve L-Glutamik Asit, çok etkili selat ajanları olduğu bilinmektedir.

 

• Bitkisel Hormonlara Etkisi

Amino Asitler bitkisel hormonları ve büyüme düzenleyicileri uyaran ve aktive eden aktivatörlerdir.  Çiçek ve meyve ile ilgili hormonların sentezini tetikler.

 

• Döllenme ve Meyve Olusumuna Etkisi

Döllenmenin alabilmesi için polen tozlarının dişicik tepesinden geçip yumurtalığa ulaşması gerekir. Aminoasitler polen dogurganlığa yardımcı olur, polen çimlenmesi ve polen tüpü uzunlugu artırır.

 

 

Nötr Amino asitler Hidroksilli Amino Asitler (-OH) Sülfür Grubu İhtiva Eden Amino Asitler Bazik amino Asitler Asidik Amino Asitler
• mono-karboksilli ve mono-amino gruplu amino asitler;
• Glisin
• Alanin
• Valin
• Leusin
• Prolin
• Izoleusin
• Serin
• Theoronin
• Tirozin
• Sistein
• Metionin
• Birden Fazla amino grubuna sahip a.asitlerdir.
• Lizin
• Arjinin
• Histidin
Birden Fazla karboksil grubu bulunduran
a.asitlerdir
• Aspartik Asit
• Glutamik Asit
• Asparajin
• Glutamin

 

Copyright © Prodem Tarımsal Ürünler & Organik Gübre - Konya | Tüm Hakkı Saklıdır.