Bitkisel Hormonlar

1. Büyüme hormonları

a) Uyarıcılar (Stimülatörler)

- Oksinler

- Giberellinler

- Sitokininler

 

b) Engelleyiciler (İnhibitörler)

- Absisik asit (ABA)

- Etilen

 

2. Organ yapıcı hormonlar

- Florigen

- Vernalin

- Rizokalin

 

3. Yara hormonları

- Nekro (Travma)

 

OKSİNLER;

• Genç sürgünlerdeki hücrelerin uzamasını sağlamaktır

• En bilinen ve dikkat çeken etkisi fototropizmadır. Fototropizmanın nedeni bitkinin ışık alan ve almayan bölgeleri arasındaki farklı büyüme olduğundan oksinin bitki gelişimindeki temel rolünün hücre büyümesini uyarmak olduğu bilinmektedir

• Oksinlerin büyümeyi arttırıcı etkileri iki mekanizma ile açıklanmaktadır.

• Bitkilerde yaprakların, çiçeklerin ve meyvelerin dökülmesi olayı absisyon olarak bilinmektedir. Oksinin yaprak absisyonunu geciktirdiği bilinmektedir. Genç yapraklarda oksin miktarı fazladır. Yaprağın olgunlaşmasıyla oksin konsantrasyonu azalır.

• Oksin çiçek tomurcuğu gelişimini de düzenler

• Gelişmekte olan tohumlar tarafından üretilen oksin meyve gelişimini uyarır

• Oksin kambiyum gelişimini uyararak sekonder büyümeyi sağlar.

Giberellinler

• Giberellinlerin bitki gelişmesinde en önemli etkisi gövde uzamasını sağlamasıdır.

• Giberellinler tohum çimlenmesinde depo nişastasının hidrolizini gerçekleştiren α-amilaz enziminin oluşumunu sağlayarak, nişastanın embriyo tarafından kolaylıkla kullanılabilen şekerlere dönüşümüne yardımcı olur ve çimlenmeyi kolaylaştırır.

• Giberellinler  bitkilerinde çiçeklenmeyi uyarırlar.

• Giberellinler in yaşlanmayı geciktirme gibi etkileri de bulunmaktadır.
Sitokininler

• Sitokininler hücre bölünmesini uyarmaktadır.

• Sitokininler sadece tohumlu bitkilerde değil kara yosunlarda da sporların çimlenip gelişmesini sağlarlar.

• Sitokinin oksinin apikal dormansi etkisini azaltmaktadır.

• Sitokininler  yaşlanmayı önleyici etki nedeniyle çiçek satıcıları kesilmiş çiçekleri taze tutmak için sitokinin spreyleri kullanmaktadırlar.
Absisik Asit (ABA)

• Donma, yüksek tuz içerikleri ve kuraklık gibi uygun olmayan koşullarda kalan bitkilerde ortaya çıkan değişimleri kontrol eder.

• Absisik asit şekerlerin ve aminoasitlerin taşınmasında, depo maddelerinin sentezinde etkili olur.

•  ABA tohumdaki depo ürünlerinin hidrolizi için gerekli enzimlerin sentezini engellemektedir.

• Ayrıca embriyonun büyümesi için gerekli şartlar sağlanıncaya kadar tohumun uyku halinde kalması da absisik asit sayesinde gerçekleştirilir. Tohumun bu hali (Tohum dormansisi) ABA/GA oranı ile kontrol edilir.

• ABA yaprak yaşlanmasını hızlandırıcı bir etkiye sahiptir.
Etilen

• Etilen bazı türlerde tohum ve tomurcuk dormansisini kırar.

• Etilen birçok türde çiçeklenmeyi durdurmasına karşın ananas gibi bazı bitkilerde çiçeklenmeyi uyarır.

• Bazı türlerde ise tohum çimlenme hızını arttırır.

• Yüksek yoğunlukta etilen uygulandığında yapraklarda, gövdelerde ve köklerde adventif kök oluşum

 

Copyright © Prodem Tarımsal Ürünler & Organik Gübre - Konya | Tüm Hakkı Saklıdır.