Hatalı Gübreleme

                    Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının yayınladığı bir araştırmaya göre tüm Türkiye topraklarının üreticilerinden kaynaklanan yanlış tarım uygulamaları ile fiziksel ve kimyasal yapılarının bozulduğu, organik maddenin yok denecek kadar azaldığı, kireç oranının yükseldiği(yüksek PH) ve dolayısıyla verimliliğin büyük oranda azaldığı ortaya konmuştur. Ayrıca bitki gelişiminde çok önemli iz elementlerin (demir, çinko, vs) topraklarımızda yetersiz olduğu saptanmıştır.

 

TÜRKİYE TOPRAKLARINDA BAŞLICA SORUNLAR

1) Yüksek pH: Türkiye topraklarının büyük bir kısmnı alkali reaksiyonlu topraklar oluşturur.( pH 7 den yukarı)

 

Trakya, Marmara’nın bir kısmı ve Karadeniz hariç diğer bölge topraklarında toprak pH'sının 7 nin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu araştırma ile Türkiye topraklarının %60-70 i nın ph'sının yüksek olduğu saptanmıştır.

 

Topragın pH değeri, besin elementlerinin kökler vasıtasıyla alımını dogrudan etkiler.Düşük pH'lı asidik topraklarda bakır, mangan, demir, bor ve çinkonun alınabilirliği artar; magnezyum, molibden, kalsiyum, fosfor ve potasyumun alınabilirliği azalır. Yüksek pH'lı alkali topraklarda ise mikro elementler demir, mangan, bor, çinko ve fosforun alınması zorlaşır

 

2) Kireç: Türkiye topraklarının büyük bir kısmını kireçli topraklar oluşturur. Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere( Karadeniz Bölgesi hariç) topraklarımız kireçli - çok kireçlidir. 

 

3)  Organik Madde: Türkiye toprakları genel olarak  organik maddece fakirdir. Topraklarımızın organik madde miktarlarının azalmasına neden olan bazı  işlemler vardır bunlar; yanlış ve hatalı gübreleme, sürekli aynı bitkiyibyetiştirmek, anız yakmak, hatalı tarımsal uygulamalar gibi. Bunun yanında iklim, özelliklede sıcaklık ve yağış rejimi gibi faktörler etkilemektedir.

 

 

HATALI GÜBRELEME NEDİR?


Tarım topraklarında kimyasal gübrelemeden kaçınmanın söz konusu olamayacağı gerçeği dikkate alındığında, yanlışlıklarının giderilmesi ve özellikle organik gübrelerle desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. kimyasal gübreleme bir yandan üretimde katkılar sağlarken diğer yandan da birtakım olumsuzluklara neden olabilmektedir
Organik gübre uygulamalarına hız vermek kimyasal gübrelerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine olanak sağlar.

 

Kimyasal gübreler ancak toprak ve bitki analiz sonuçları doğrultusunda bir ziraatçı veya tarım danışmanı kontrolünde analiz sonuçlarına dayanarak uygulanan gübreleme programı ekonomik ve verimli olacaktır.
Yoğun bir şekilde kimyasal gübreye uygulanmış alanlarda yetiştirilen ürünlerin insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilmeleri sonucunda zararlı bileşiklerin vücut içine alınmasıyla ciddi fizyolojik ve kalıtsal bozukluklar ortaya çıkmış ve çıkmaktadır.

 

 

Hatalı gübrelemeler ayrıca:  

Toprak Tuzluluğu

Ağır Metal Birikimi

Ötrofikasyon

Sularda Nitrat Birikimi

Gibi sorunlar ortaya çıkarmaktadır…

 
SONUÇ
"TOPRAKTAN KAZANIP TOPRAĞA İHANET ETMEYELİM."

 

Copyright © Prodem Tarımsal Ürünler & Organik Gübre - Konya | Tüm Hakkı Saklıdır.