Organik Tarımda Sözleşmeli Çiftçi Uygulaması

Türkiye'de organik ürünlerin üretiminde sözleşmeli çiftçi uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamada çiftçilerle üretici firmalar üretim aşamasında girdilerin temini ve hasat aşamasında ürünlerin alımı konularında, mahkemeye başvurma hakkı saklı kalmak koşuluyla, bir sözleşme yaparlar. Sözleşmeli tarım üreticilere pazar, fiyat, satış ve prim garantisi getirerek avantaj sağlamaktadır.

Sözleşmeli üretim yapan çiftçiler tarla ve bahçelerinde organik tarımın ortaya çıkarttığı yararları gözlemleyerek ve bilinçlenerek organik tarımın avantajlarını izleyebilmektedirler. Organik tarım dededen kalma usullerle yapılan tarım değildir, aksine üretimde ve mücadelede modern teknolojiler ve üretim teknikleri gerektirmektedir. Ayrıca organik tarımda, geleneksel tarıma göre girdi maliyetlerinin düşük olması çiftçileri olumlu etkilemekte ve organik tarıma olan ilgi her geçen gün artmaktadır.

 

ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKASI NEDİR?

Çevre ile uyumlu bir üretim şekli olan organik üretim, çiftlik ve yerel kaynakların kullanımına dayanan kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulması ve nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip sertifikalandığı üretim sistemidir. Sözleşmeli çiftçiler, bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre kullanmamayı imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ederler. Bu şartlara uygun olarak üretimi yapılan organik ürünlerin her birine, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından denetleme yetkisi verilen uluslar arası bağımsız denetleme firmaları, ürünlerin organik ürün olarak kontrollü yetiştirildiğini belgeleyen, "Organik Ürün Sertifikası" verirler.
Kontrol ve Sertifikasyon firmaları,   Organik Tarım kanunu ve yönetmeliğinde  belirlenen  görevlendirme  esaslarına göre kontrol ve sertifikasyonu yaparlar. Bu kanun ve  yönetmelikte  aynı zamanda kontrol organlarının kimler olabileceğini, hangi hususları yerine getirmeleri gerektiğini de belirlerler. ( Organik tarım mevzuatı bölümüne bakınız.),

 

TÜRKİYE'DEKİ  KONTROL  VE SERTİFİKASYON  FİRMALARI

Firmanın Adı  Adresi İletişim Bilgileri
IMO 225.Sokak No:26/2 A Blok35040 Bornova/İzmir Tel   : 0232-3474705
Faks: 0232-3474780
imotr@imo-control.org
     
ECOCERT-SA Cumhuriyet Cad. No:2/3 Bornova/İzmir Tel   : 0232-3434360
Faks: 0232-3433959
ecocert@ttnet.net.tr
     
ETKO 160.Sokak. No:13/7 35040 Bornova/İzmir Tel   : 0232-3397606
Faks: 0232-3397607
info@etko.org
     
SKAL Suvari Cad. No:8-1 Bornova/İzmir Tel   : 0232-3432651
Faks: 0232-3393703
turkey@skalint.com
     
Control Union(CU) Certification Kazım Dirik Mah. Kurtuluş Cad. No:87/1 Bornova/İzmir Tel   : 0 232 343 26 51
           0 232 339 37 87
Faks: 0 232 339 3703
turkey@controlunion.com
     
BCS Kazım Dirik Mah. Gediz Cad.Kadir Dağüstü Apt.  No:21 B Blok. Da: 2   35040 Bornova/İzmir  Tel   : 0232 339 05 81
Faks: 0232 339 05 91
bcsturkey@superonline.com
     
EKO-TAR Adnan Menderes Bulvarı Deniz Apt. 36/1  33110 MERSİN Tel   : 0324-3254964
Faks: 0324-3271944
ekotar@europe.com
     
ICEA Mustafa Kemal Cad.Halil Bey Apt.B Blok No:166/2 Kat:7 Daire: 13 35040 Bornova/İZMİR  Tel   : 0232-3426068
Faks: 0232-3428464
rayan@egenet.com.tr
     
ORSER Cemal Nadir Sok. No:10/5  06550Çankaya/ANKARA Tel   : 0 312 438 15 60
Faks: 0 312 438 15 59
or_ser06@ttnet.net.tr
or¬_ser@hotmail.com

  

Organik ürün sertifikaları, ürünlerin yetiştiği arazinin toprak analizlerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama zincirindeki her safhasında gerekli şartlara uyulduğunu belgelemektedir. Sertifikalama sisteminin 3 ayağı bulunmaktadır. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve bağımsız kontrol ve sertifikasyon firmalarıdır.

Organik tarımın kontrol ve sertifikasyonu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, 9 adet kontrol  ve sertifikasyon firması tarafından yapılmaktadır. İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya, menşeli olan bu firmaları, IMO, ECOCERT, ETKO, SCAL, BSC, EKOTAR, ICEA, CERES ve ORSER  oluşturmaktadır.
İç pazarda dükkanlarda, marketlerde ve hipermarketlerde satılan organik ürünlerin ambalajların üzerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının logosu ve yanında kontrol ve sertifikasyon firmasının logosu bulunması ve organik ürünün ambalajında kontrol ve sertifika  firması tarafından kontrol edilip sertifikalandırıldığının yazı ile belirtilmesi  gerekmektedir. Ancak bu tanımlara uygun ambalajlarda satılan ürünler kontrol edilmiş ve sertifikalandırılmış ve organik olan ürünledir.

 


ORGANİK ÜRÜN TÜKETİCİSİ OLMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

Zehirli kimyasal ilaç ve gübrelerle uğraşarak 6 kat fazla kanser riski taşıyan çiftçilerimiz başta olmak üzere çocuklarımızın ve kendimizin sağlığını korumak,
Gelecek nesillerin sağlığını korumak, (ABD'de,  0-2, Almanya'da 2-6 yaş grubu çocuk mamalarının üretiminde organik ürünlerin kullanılması yasa ile zorunlu hale gelmiştir)      
Toprak, hava  ve su kalitesini yani doğayı korumak,
Toprak erozyonunu önlemek,
Toprakların bünyesindeki canlı ve organik madde miktarını arttırarak zenginleştirmek,
Su ve enerji tasarrufu sağlamak,
Küçük çiftçilerle sözleşme yaparak verilen primlerle onların yok olmalarını önlemek,
Sözleşmeli çiftçilerin ürünlerini alarak pazarlama sorunlarını çözerek üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmak,
Bölgesel üretimi destekleyerek ve yok olmaya başlayan ürünlerin üretimini teşvik ederek biyolojik çeşitliliğikorumak,
GDO'sız tohum kullanarak temiz ürün yaratmak,
Daha ucuz ve uzun vadeli kapalı üretim(bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada) yaparak üreticinin gelirini arttırmaktır.

 

ORGANİK TARIMA BAŞLAMA KARARI ALIRKEN  NELER YAPILMALIDIR?


1. Organik tarım kanunu ve yönetmeliği incelenerek organik tarımın esasları öğrenilmelidir. Organik tarımın kurallarına    uyularak   yapılacak olan kontrollü ve  sözleşmeli  üretimde kayıt ve kalitenin esas olduğu  kabul edilmelidir.
2. Organik tarım yapılacak araziler; geleneksel üretim yapılarak ilaçlanan  tarlalar,  yol, fabrika  ve  benzeri kirletici yapıların
yakınında bulunmamalıdır.  Mesafelerin tespiti  için bir kontrol ve sertifikasyon firmasına danışılmalıdır.
3. Organik tarım yapmaya karar verilen arazide; sebzeler gibi tek yıllık bitkilerde  2 yıl, meyve ağaçları gibi çok yıllık bitkilerde 3 yıl süreyle geçiş dönemi uygulamasıyla organik tarım esaslarına göre üretim yapılacağı fakat  "geçiş dönemi ürünü" elde edileceği ve böyle pazarlanacağı bilinmelidir.
4. Aynı tarlada her yıl aynı ürünün üretimi yerine bölgeye göre uygun ekim nöbeti (münavebe/rotasyon) uygulaması yapılacağı kabul edilmelidir.
5. Kontrol ve Sertifikasyon Firmalarında birisi ile  sözleşme yapılarak, belirli bir masraf karşılığı, üretimin her aşamasında kayıt tutulması ve yapılacak kontroller sonucu sertifika alınması gerektiği bilinmelidir.

 

ORGANİK TARIMA BAŞLAMA KARARI ALINDIKTAN SONRA  NELER  YAPILMALIDIR?

 

1. Yurt içi ve yurt dışında uygulanan ilgili kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi
2. . Ekolojik  ve ekonomik analizin yapılması
3. Alınabilecek danışmanlık hizmetlerinin araştırılması
4. Organik  ürün deseninin belirlenmesi ve üretim bilgilerinin derlenmesi
5. Ön dokümantasyon hazırlığının yapılması
- Üretici bilgilerini içeren organik üretici kartlarının hazırlanması
- Son üç yıllık üretim bilgilerini kapsayan organik üretici arazi envanterinin hazırlanması
- Organik tarım parsellerin krokilerinin hazırlanması
- Organik tarım yönetim planının  hazırlanması
6. Kontrol ve sertifikasyon hizmetleri için teklif alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi
7. Kontrol ve sertifikasyon firması ile sözleşme imzalanması ve kontrol/sertifikasyon sürecinin başlatılması
- Kontrolör tarafından  proje sahibinin  hazırladığı dokümanların incelenmesi
- Kontrol faaliyetinin başlaması
- Üreticiler veya işleyici firmalar ile görüşmelerin yapılması
- Arazi/işletme  incelemelerinin yapılması
- Numune alımı ve analiz kararlarının alınması
(Analizler ancak bu işle ilgili akredite olmuş laboratuarlar tarafından yapılabilir)
8.  Organik tarım esaslarına göre rapor yazılması 

Kontrol edilen her bir projenin raporu yazılmak zorundadır. Raporun içeriği talep edilen sertifika standardının sorularına yanıt vermelidir. Sertifikasyon işlemi yetkili bir başkası tarafından bu rapor ve bu raporun ekleri incelenerek yapılmaktadır.
9. Sertifikasyon Sürecinin başlaması
10. Satış  Sertifikasının düzenlenmesi
Satın alma, işleme, paketleme, satış vb. faaliyetlere ilişkin sürecin kontrolü belgeleme ve bilgilendirme düzeyinde devam eder.

Kontrol ve Sertifika masrafları ise,  kontrolörün firma merkezi  ile proje bölgesi arasında ulaşım için harcanan   zaman, arazi uygulamasında harcanan zaman, rapor ve benzeri ofis çalışmaları için harcanan zamanın ücretlendirilmesidir.
 

Copyright © Prodem Tarımsal Ürünler & Organik Gübre - Konya | Tüm Hakkı Saklıdır.