Prodem Vital

ÜRÜN ADI : Prodem Vital

MARKA : Prodem

  • Ürün Bilgisi
  • Dosyalar
  • Diğer Fotoğraflar

Toplam Azot, %9 Üre Azotu, %3 Nitrat Azotu, %9 Suda Çözünür Potasyum Oksit

 

• Sağlıklı kök gelişimi sayesinde bitkinin toprakta ki su ve besin elementlerinden daha iyi yararlanmasını sağlar ve kuraklığa dayanımını arttırır.

 

• Bitkide hızlı ve sağlıklı bir gelişme sağlar.

 

• Kimyasal ilaçlar ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların etkinliğini arttırır.

 

• İnsektisitleri toprakta oluşturduğu kirlenmeyi azaltır.

 

• Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerini teşvik eder.

 

• Solunumu protein sentezini ve enzim aktivitesini attırır.

 

• Üründe renk kalitesini düzenler.

 

• Üründe depolama ömrünü ve dayanımını arttırır.

 PRODEM VİTAL’İN BİTKİ BÜNYESİNDEKİ ROLÜ

Ülkemiz topraklarında % 75 den fazlası AZOT  bakımından yetersiz durumdadır.

Bitki gelişimi için birinci sıradadır

BİTKİDE AZOT

·         Sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sağlar.

·         Klorofilin temel yapı taşı olduğu için  bitkilerde fotosentez için olmazsa olmazdır.

·         Organik maddenin temel yapı taşı olduğundan bitki gelişimi açısından azotun büyük önemi vardır.

·         Bitkilerde vejetatif gelişmeyi teşvik eder.

·         Azot bitkilerde diğer besin elementlerinin alımı ve etkinliği açısından çok önemlidir.

AZOT NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE

·         Azot noksanlığının bitkilerdeki somut belirtisi yaşlı yapraklardan başlayarak genç yapraklara doğru gelişen renk açılması ve sararmadır

·         N noksanlığında bodur büyüme ile birlikte generatif gelişme hızlanır. Böylece erken olgunlaşmayla tane ve meyveler küçük ve miktarı azdır. Bunun sonucu verimde azalma olur

·         N noksanlığında kök/gövde oranı artar. Sürgün oluşumu geriler ve yapraklar küçük ve ensiz olur

BİTKİDE POTASYUM:

·         Bir çok enzim sistemini aktive eder.

·         Kök gelişimini artırarak kuraklığa direnç sağlar.

·         Bitkilerde su kaybını azaltarak solmayı engeller

·         Stoma aktivitesini ve fotosentezi artırır.

·         Tanenin nişasta içeriğinin artmasını sağlar.

·         Bitkinin dik durmasını sağlar, yatmayı önler

·         Bitkide protein kapsamını artırır.

·         Su ve besin taşımını artıtır.

·         Verim ve kalite artar.

POTASYUM NOKSANLIĞINDA BİTKİLERDE

·         Potasyum noksanlığında önce bitkilerde büyüme geriler ve sonra sararma (kloroz) ve lekelenme (nekroz) oluşur.

·         Noksanlık belirtileri önce yaşlı yapraklarda görülür.

·         Noksanlık belirtileri çoğu bitkilerde yaprak kenarlarında ve uçlarında görülür.

·         Yaprak kenarları önce sararır daha sonra bu kısımlarda renk koyu kahverengine döner.

·         Yaprakta küçülme ve kıvrılmalar olabilir.

·         Noksanlığın çok şiddetli olması durumunda bu kısımlar ölür ve kuruyarak dökülür ama orta kısmı canlılığını sürdürür.

·         Su noksanlığına bağlı olarak bitkiler gevşek dokulu bir yapıya sahip olurlar.

·         K noksanlığı bitkide kalitenin bozulmasına neden olur.

·         Meyveler belirgin şekilde küçülür, meyve kabukları çok ince ve düzgün yüzeyli olur. Meyveler olgunlaşmadan önce dökülür 

dosya
fotoğraflar
Copyright © Prodem Tarımsal Ürünler & Organik Gübre - Konya | Tüm Hakkı Saklıdır.